Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.249. Nagykanizsa, Hajgató Sándor utca 1. (képek még: Templom tér 4.a)                                 

         (Kiskanizsai Polgári Olvasókör székháza*)

 

•Az 1864-es kataszteri térképen még „Templom”, az 1907-es címtárban már „Polgár” névvel találjuk az utcát. Olvasóköri javaslatra változtatták 1931-ben a Polgár utca elnevezést Hajgató Sándor utcára.

•1870-ben Hajgató Sándor javaslatára alakult a tagjai kulturális gyarapodását szolgáló egyesület.

Alapszabályuk rögzítette jelszavukat: „Becsületesség és haladás”. Pecsétjükön koszorúban egy nyitott könyv volt a jelszóval és e körirattal: „Kis-Kanizsai polgári olvasó-kör 1870.”.

A kör első elnöke Dávidovits (Dávidovics) György lett. Hajgatót jegyzőnek választották, de 1871-ben – Dávidovits lemondását követően – ő vette át az egylet irányítását.

 

Egy olvasókörben (1898)

 

•Kezdetben elnöküknél, a Szent Flórián tér 15. szám alatt találkozgattak. A következő hónapban már a tér egy másik házában (később a 8. és 9. számú épületek álltak a telken) béreltek három szobát.
Ezt követően (nagyjából tíz évig) székeltek a Nagykorcsmában is. A kör helyiségeit reggel nyolctól este tízig tartották nyitva.
•Az itteni telek megvásárlásakor a rajta álló zsúpos ház lett otthonuk.
1900-ban Tóth Mihály helyi építő vezetésével emelték helyén földszintes székházukat.
•Megemlítendőnek tartom (mert ilyen is volt Kiskanizsán), hogy az avatási ünnepségen a „Kiskanizsai Polgári Zenekar” játszott.
Az 1896 nyarán nagyjából húsz kiskanizsai fiatal állt össze és alakította meg az együttest. Elnöküknek idősebb Steszlin Ferencet választották. Negyedévnyi próba után (ekkor már 14 számot voltak képesek előadni) januárban szerepeltek először egy helyi táncmulatságon.
A zenekart Kovács Lajos (1909-ben, ötvenkilenc évesen halt meg) vendéglős működtette. Ekkoriban ő bérelte a Szent Flórián 17. szám alatti uradalmi kocsmát.

 

1912

 

•Városi és állami támogatással, huszonhárom tag vagyona terhére felvett kölcsönből, az 500 tag közös munkájával 1927-ben, 1928-ban kibővítették székházukat, emeletet is építettek rá. A Hajgató utcai szárny egésze ekkor készült.
Az új otthonuk tervei készítésére kiírt pályázatot a budapesti Bayer Lajos nyerte meg 1927-ben. A kivitelező Kertész Béla mérnök vállalkozása volt.

 

   

 

Az 1900-as építkezésben az elnök, Steszlin Ferenc, az 1928-asban a titkár, dr. Fülöp György szervező tevékenysége volt kiemelkedő jelentőségű.

 

Fülöp György

(1894-1986)

 

1939-ben a Katholikus Ifjúsági Egyesület Szent Imre szobrát avatta fel a ház általa használt termében.

•Az épület 1958 óta Kiskanizsa művelődési háza.

•1903 decemberében Kiskanizsa is létrehozta saját legényegyletét. Vezetője Szabó István népiskolai igazgató lett.

 

Szabó István

(1934-ben, élete 69. évében halt meg.)

(Thúry György Múzeum.)

 

Az egyesület elnevezését illetően bizonytalan vagyok, mert valamivel később a helyi lap kiskanizsai ifjúsági egyesületként említette őket. Az sem látszik lehetetlennek, hogy a Katholikus Ifjúsági Egyesület megalakítása történt ekkor.
Nincs adatom arról, hogy hol tartották összejöveteleiket.
 

 

 

 

 

.