Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.270. Nagykanizsa, Kazinczy Ferenc utca

 

•Kazinczy nevét sokáig a város egyik legjelentősebb utcája – a jelenlegi Ady utca – viselte. Az utcának 1930-ban – követve az országszerte szokásos eljárást – a Horthy Miklós út nevet adták.

A városatyák azonban nem érezhették az eljárást igazán méltányosnak Kazinczyval szemben. Így, az itteni utcanyitáskor (1935-ben) újra őt választották névadónak.

 

Kazinczy Ferenc

 

Az első épületeket 1935-ben emelték a hajdani – akkorra már megszűnt – Weiser-féle gépgyár telkéből kihasított zsákutcában.

 

Nagykanizsa, Kazinczy utca 0. (egyben Sugár út 18.)

 

•Lásd: Sugár út 18.

 

 

Nagykanizsa, Kazinczy utca 1. (egyben Sugár út 16.e)

 

•Lásd: Sugár út 16.e

 

 

271. Nagykanizsa, Kazinczy utca 7.

 

•1935-ben építtette gróf Klebelsberg Ödönné, Horváth Éva családi házát.

 

 

•Férje, Klebelsberg Ödön őrnagy még a második világháború után is a Károly (Teleki úti) laktanya területén lévő 17. Honvéd Kiegészítő Parancsnokságon szolgált (1947-ben vezette is).

1945-ben átkerült az új hadseregbe, ahonnan 1948-ban alezredesként távolították el. Nagybátyja volt a kultuszminiszter Klebelsberg.

 

 

 

 

 

 

 

 

.