Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.168. Nagykanizsa, Dr. Szentendrey Edgár út

 

  

 

•Az utca elején lévő teresedésben 1937-ben állították az első világháború helyi áldozatai emlékművét és az Országzászlót. Mankovits István (1896-1968) kanizsai építőmester tervezte és kivitelezte.

 

 

1944
(Steinhardt László képe.)
 

        

 

169. Nagykanizsa, Dr. Szentendrey út 1.b

 

 

A 20. század elején                                                         1940 körül

 

1944

(Steinhardt László képe.)

 

•1892-ben a három tanteremmel rendelkező – akkor horvátszentmiklósi – felekezeti iskola helyére a felettes hatóság (megyei közigazgatási bizottság) négy tantermes, új iskola létesítését írta elő.

A község az iskola patrónusától kérte az előírás teljesítését. Ő azonban csak a meglévő intézmény bővítésére volt hajlandó.

 

         

 

 

Az udvar felől

 

A hajdani iskolaépület ma is áll.

•1939-től volt az iskola kántortanítója, majd 1950-től nyugdíjazásáig igazgatója Steinhardt László.

 


Steinhardt László

(1909-1987)
(Ifj. Steinhardt László képe.)

 

170. Nagykanizsa, Dr. Szentendrey út 6.                          (Somogyszentmiklósi templom*)

 

      

 1940 körül          A bejárat 1977-ben

 

(Thúry György Múzeum.)

 

A plébánia épülete 1943-ban készült

 

   

1944
(Steinhardt László képei.)
 

•Az 1748-as vizitáció feljegyzései szerint a falunak már volt egy fából épített kápolnája, egy 25 kilogrammos haranggal. A temető már akkor is a falun kívül volt.

•A mai templom Nagyboldogasszony (Szent Szűz Mária mennybevétele) titulussal, 1765-ben épült Szent-Miklóson, az akkoriban somogyi faluban. Hofstädter Kristóf uradalmi építésszel építtethette Festetics Kristóf (1696-1768) gróf, a környék földesura.

 

                               

           Festetics Kristóf                          A Festeticsek ex librise 1749 után

 

•A négykaréjos, centrális alaprajzú épület valószínűleg mintaképe lett a lazsnaki Inkey-kápolnának.

Bejárata felett az építtető rokokó címere van, amely a kapu- és ablakkeretekkel együtt a keszthelyi Thomas Naderer munkája lehet. A falképek és a faszobrok is 18. századiak.

•1816-os feljegyzések szerint bádoggal fedett tornyában két harang volt (148 és 83 kg). Tetejét cserép fedte, kórusa, sekrestyéje nem volt, kriptája igen.

A templom oltárát gróf Batthyány Lajos miniszterelnök özvegye, Zichy Antónia grófnő készíttette 1881-ben. (Zichy Antónia leánya volt annak a Zichy Károlynak (1785-1876), aki a vrászlói uradalom birtokosa volt, akinek Kanizsán a Fő út 14. számú épület helyén állt háza.)

 

A két világháború között
(Thúry György Múzeum.)

 

1944

(Steinhardt László képe.)

 

                     

Zichy Antónia (1887)                         Zichy Antónia (1870)

 

•Az épület 1911-es külső és belső restaurálása a szombathelyi Homorai Béla szobrász vezetésével történt. Ekkor új főoltár, szószék, keresztút készült a belső festésen túl.

 

Az oltár jelenleg
(Vízvári József jóvoltából.)
 

      

 

      

 

•1944 májusában érkezett a somogyszentmiklósi bérmálásra az új veszprémi püspök, Mindszenty József.

 

    

 


A várakozó ünneplők

 

   
A püspök érkezése

 

 

 
A bérmálás

 

  
Vonulás a temetőhöz
(Steinhardt László képei.)

 

A püspök innen Nagykanizsára (és Kiskanizsára) utazott, ahol folytatta a pünkösdi bérmálásokat.

 

 

 

 

 

 

.