Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.146. Cserfő                                                                     (Szent Anna-kápolna*)

 

•Az erdőirtás helyére települt szőlőhegy középső – az odavezető út folytatása mentén települt – része már az 1786-os térképen is ábrázolva van. Az idők során a szomszédos hegyhátakat is művelésbe vonták, de a hegykapu eredeti helyén maradt.

A szombathelyi Pick Vilmos tulajdonában lévő Vajda nevű rész parcellázása 1897-ben kezdődött.

 

Egy cserfői prés 1940-es rajza

 

1963 nyara Kiscserfőn
(A kép eredetije Nemes Lajos tulajdonában.)
 

Nemes Lajos 50 évvel később íródott verse:

 

Must a hordóban

 

Gyermekkor fonott dobozából félhomályos képek
poros álmain kacsintanak a hatvanas évek,
apám szőlőt ültetett, karótámasz tövén hitt jövőt,
oltott be reménnyel, markolni jövendő időt,

 

majd hegy ünnepén gyűltünk mind, aki számított,
a szél szüreti fényben diófa levelet szárított
hangulathoz hinni a dühöngő kor vidám javát,
évek présén nyert új csorgáshoz elmúlás dalát,

 

puttonyok súlyán, összehozó napok noha-ízű lázán,
a daráló hengerein édes léhez fogyó fürtök táncán
lelkeink is ízesedtek, Cserfő-hegyi szóban
ülepedtek, borrá váltak, mint must a hordóban…

 

•Kápolnája 1818-ban épült.

 

 

Harangját 1887-ben szentelték fel. Az első világháborúban rekvirált harang helyett a gazdák Szlezák Lászlóval öntettek új, 130 kg-os harangot 1922-ben. Szintén Szent Anna tiszteletére szentelték fel.

Eredeti, Keresztelő Szent Jánost ábrázoló oltárképe 1888-ban került a helyére.

A képet a 18. század végén adományozta Pfaff János „frank pékmester” – a neves pékek sorát adó család első tagja – a hajdani kórházi kápolnának.

1888-ban, az Ispita bontása után a képet két gazda megvásárolta az itteni kápolnába.

Ahogy a helyi lap írta, a vásárlók – Szentes Makár és az öreg Davidovits – a szőlőhegynek patrónust (férfi védőszentet) szerettek volna. (Előbbi vevő talán az 1894-ben meghalt makár Szentes Ferenc Kiskanizsáról, de társa is odavaló lehet.) Választásuk Szent Ambrusra esett. Ezért tervezték Szent János átfestetését Szent Ambrussá, ami azonban valamiért nem történt meg és nem változott meg a szőlőhegy védőszentjének személye sem.

Sajnos az oltárkép mára innen eltűnt.

•A szőlőhegyen hagyományosan két búcsút tartottak: Anna-napit (július 26.) és Mária-napit (szeptember 12.).

•A kápolna mellett öreg fogadalmi kereszt áll; 1807-ben állították.

 

 

•Érdekesség, hogy 1908-ig a hegyen tárolta a város, a még tulajdonában lévő két kalodát.

 

(1894)

 

Ezek kezdetleges, fából készült szerkezetek voltak. Három nyílás volt rajtuk: egy a lábnak, egy-egy a két karnak. A kalodákat az akkor létesíteni tervezett börtönügyi múzeumnak küldték el.

•Nagykanizsa felfogadólevele 1821-ből:
„Az 1821. esztendőben január 2-ik és a következő napjaiban megtartott Restauratio alkalmatosságával Borbély József Városi erdő és Megyei pásztornak megfogadtatott és készpénzben 3 forint és két pár új Botskor egy esztendőre fizetésül fog adatni. Melyért tartozik a Város Erdeire és Mezeire letett hite szerént minden szorgalommal vigyázni, a Kártevőket minden személyválogatás és tekintet nélkül bejelenteni és így a várost igazán, híven és jámborul szolgálni.”
 

1882

 

 

 

.

 
/1