Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.055. Nagykanizsa, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca

 

•Az 1864-es kataszteri térképen csak az utca nyugati vége visel nevet (Sormási utca).

Az akkori Fő utat, Sormási utcát, Malom (lásd: 447. sorszám alatt a Szent Flórián tér ismertetését) utcát 1900-ban Ország út néven egyesítették. Az így kialakított út 1945-től Bajcsy-Zsilinszky Endre utca.

 

Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 112.
(Harangozó Tibor gyűjteményéből.)
 

056. Nagykanizsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 7.

 

•1910-ben építtette Szabó Albert gyógyszertára számára.

 

  

Bajcsy-Zsilinszky utca 7.

 

A belügyminisztérium 1907-ben engedélyezte Szabónak, hogy Kiskanizsán megnyissa a város negyedik patikáját. A gyógyszertár Páduai Szent Antal nevét viselte.

 

1907 októbere

 

Az 1943-as telefonkönyv már a városrész postahivatalát jelzi e helyen. A patika az utca 3. számú házában volt akkoriban. Most a 3.a számú épület áll ott.

 

A patika második, már nem álló épülete
(Thúry György Múzeum fotótára.)


•A városi címtárak közül először az 1920-as adta meg a kiskanizsai posta helyét. Az intézmény a Szent Flórián tér 13. számú házban működött. 1926-ban és 1937-ben a Szent Flórián tér 3. címet közölték.
Korábbi adatom alig van.
1877 nyarán közölte a helyi lap, hogy (levélpostai és kocsipostai szolgáltatással) új postahivatal nyílt Kiskanizsán. A leveleket naponta vitte egy gyalogos küldönc Kanizsára.
A 19. második felében évtizedekig Hófer Ferenc (1895-ben, 63. évében halt meg) végezte a kiskanizsai postamester feladatait. (Erdészi képesítéssel rendelkezett, volt jegyzője az önálló Kiskanizsának, majd Vécsey Zsigmond polgármestersége idején a teljes városnak, de az olvasókör elnöki tisztségét is betöltötte egy időben.)
Háza a Varasdi utca 46. szám (jelenleg Varasdi utca 78.) alatt állt. Az épület a századfordulón a kiskanizsai óvodának is helyet adott. Könnyen lehet, hogy ezt megelőzően a posta várta itt ügyfeleit.

 

057. Nagykanizsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 23. (korábbi számozás szerint) és 37.

 

•A kiskanizsai gőzmalom létéről 1876-os az általam ismert első adat, de a harmadik katonai felmérés (1879) is itt jelzi.

 

1879


A malom a 20. század elején ifjabb Paulus(z) György (1920-ban, ötvennégy esztendősen halt meg) tulajdonában volt, akinek azonos nevű apja is a molnár mesterséget űzte. (Megjegyzem, hogy az akkori (23. szám alatti) telket időközben megosztották.)
 

Kisebb gőzmalom rajza (mozgatható gőzgéppel) 1884-ből

 

Paulus(z) ezt az ingatlanát átadta (a 21. szám alattinak is birtokosa volt) vejének, Bucholz Viktornak. A malmot új tulajdonosa 1910-ben lakóházzá alakíttatta.

 

Bajcsy-Zsilinszky utca 23.

 

•Ekkor azonban a közelben már létezett egy új malom.

 


1907

 

1917

(Thúry György Múzeum.)

 

Horgos János 1911-ben cserélte az üzem gőzgépét diesel-motorra.

 

1916

(A molnár 1945-ben, hetvenkilenc éves korában halt meg.)


1918 tavaszán a Breiner és Grünfeld nevű zákányi cég, 1923-ban a Reich és Weisz cég, majd Lichtenstein Mór (hatvankét éves volt, amikor 1936-ban meghalt) kezébe került a hengermalom.

1930 végén (ekkor Flesch Jenő János volt a tulajdonos) a malom kigyulladt. Gépházát ugyan sikerült megmenteni, de a főépület és teljes berendezése üszkös romhalmazzá vált.
Az üzem újjáépítésére vonatkozó adattal nem találkoztam.
 

058. Nagykanizsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 64.b (valójában Hajgató Sándor utca 2.)

 

Itt, a Hajgató (korábban Polgár) utca sarkán – a városrész egyik legforgalmasabb helyén – természetes módon jelent meg a kiskereskedelem.

Az 1864-es kataszteri térkép szerint az ingatlan Rauch Jakab tulajdonában volt, aki házában szatócsboltját működtette. Még az 1907-es címtár is ezt az állapotot rögzítette, de a két világháború között is ilyen kereskedésnek adott helyet az épület.

A jelenlegi ház keleti oldalán tábla őrzi Kunfi Zsigmond (1879-1929) szociáldemokrata politikus emlékét. A városban született, itt is érettségiző Kunfi 1918-ban, 1919-ben miniszter, majd közoktatási népbiztos lett.

Az emléktábla léte azt sugallja, hogy a mai ház elődjében születhetett, de erre adatot nem találtam.

Apja Kunfi (Kunstätter) Benedek nyugalmazott vámhivatalnok (más forrás szerint szigetvári tanító) Kanizsán Hlatkó János szabómester cégénél könyvelősködött.

 

                          

                                                                                                                  

 

 Kunfi Zsigmond

 

  

A telek Hajgató utcai oldala

 

 

 

.

 
/1